Fortælleværksted

Onsdag 22. august kl 9:30 – 11:30 på Museet

Alle er velkommen

Af hensyn til kaffen, der koster kr. 25,- bedes man tilmelde sig på tlf. 9857 2965

eller på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest tirsdag 21. august kl. 12:00

Hilsen Hadsund Museumsforening & Lokalhistorisk Arkiv

Rosendals Alle 8 - Hadsund

 

 

Vi har modtaget:

Min dag på lokalarkivet

Af Birte Overgaard

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Som bestyrelsesmedlem i Hadsund Museumsforening og Lokalhistoriske Arkiv lovede jeg sidste år, at jeg ville arbejde for, at lokalområdet virkelig fik kendskab til både egnssamling og arkiv.

Ved den netop overståede generalforsamling kom nye medlemmer i bestyrelsen, så der blev rokeret lidt rundt, og jeg blev daglig leder af arkivet.

Det gør jo så selvfølgelig, at jeg fremover vil prioritere arbejdet med arkivet.

Du og jeg er intet uden vores historie, og på den måde er vi også en del af lokalhistorien her.

I løbet af det år, der er gået har jeg set mange erindringer og livshistorie ikke blot fra folk, der er født her, men også fra tilflyttere. Alle slags mennesker, tidligere tjenestepiger, karle og direktører. Nogle der har fortalt om deres forfædre, alt sammen spændende læsning.

Så har du endnu ikke fået noget skrevet, så kom i gang. Fortæl om din opvækst, skolegang, uddannelse, og dit liv derefter.

I de kasser/mapper, hvori arkivalier ligger, findes nogle gange et pas, en soldaterbog, en skudsmålsbog, men der kan også være en kasse/mappe med dåbsattest, koppeattest, noget fra skoletiden, et eksamensbevis, en bestået svendeprøve, skøde på et hus, rationeringskort fra 2. verdenskrig og meget mere. Det kan måske blive til en fortælling om personen/familien?

Billeder har vi også en del af. Desværre er en del afleveret uden navn, årstal eller dato. Husk altid at notere på bagsiden med blyant.

Vi har overtaget en del bøger, og dem arbejdes der på at få sat op på en let tilgængelig måde. Det er bøger, der kun kan slås op i, idet ingen bøger eller skrifter må fjernes fra arkivet. Intet kan lånes med hjem.

Når du kommer i vores åbningstider, tirsdage kl.14-16 og onsdage kl. 19-21, så vil vi forsøge at finde de ting frem til dig, som du søger. Hvis ikke, skriver vi op, hvad det er, du søger, så gør vi, hvad vi kan for hurtigt at finde frem til om vi har noget af det, du gerne vil have svar på.

Du er altid meget velkommen, dit besøg kan måske inspirere os til at se nærmere på et specielt emne. Du kan også maile til os.

Vel mødt

Vil du være Ambassadør!

Efter oprettelse af Lokalhistoriske Arkiv under Hadsund Museumsforening er der brug for flere hænder til at hjælpe med arbejdet i både museumsforening og arkiv.

”Derfor kunne vi godt tænke os at være flere medlemmer, brugere og hjælpere i dagligdagen, siger formand og leder af Hadsund Museumsforening og Lokalhistoriske Arkiv i Hadsund, Dennis Lybech.

Lokal ambassadør

Eller hvad med at blive ambassadør for Lokalhistoriske Arkiv?

Som ambassadør kan du tilføre arkivet værdifuld viden og være med til at lokalområdets historie bliver gemt.

Du hører, at et hus skal rives ned. Det fortæller du arkivet, du forsøger så at hjælpe med at få en historie om huset. Kan der være gamle papirer på loftet. Vi kan undersøge om der findes gamle billeder af huset eller ejerne. Har der været drevet erhverv fra huset. Spørg så meget som muligt.

Du bedes kontakte os, hvis:

Du hører om et specielt arrangement.

Du kender en, der har en god oplevelse at fortælle, du interviewer personen og får tilladelse til at give det til arkivet.

Du har taget billeder af huse, landskaber, mennesker, dyr, skibe, ”maskiner” m.m.

Du oplever noget særligt i det område, hvor du bor

Det er helt uforpligtende at være ambassadør.

Du er frivillig, og du skal hverken sidde i bestyrelsen eller være medlem.

Vi vil kun være dig taknemmelige for at høre om, hvad der sker i lokalområdet, så dets historie ikke går i glemmebogen, siger daglig leder af arkivet Birte Overgaard.

Skal vi have et lokalarkiv

Udvalg er nedsat til at arbejde videre med ideen

Det er der et par bestyrelsesmedlemmer fra Museumsforeningen for Hadsund og Omegn der mener, og har derfor holdt et møde om sagen onsdag aften 29. juni på Egnsmuseet i Hadsund.
Bente Sauer og Dennis Lybech var bemyndiget af bestyrelsen til at danne et udvalg, som nu skal arbejde videre med ideen for oprettelsen af Lokalarkiv for Hadsund og Omegn, hvor der var mødt en snes interesserede op for at høre mere om ideen.
- Vi holdet en info-aften onsdag 29. juni på Hadsund Egnssamling på Rosendalsalle 8, hvor Museumsforeningen var vært ved en kop kaffe og en bid blødt brød, og fortalte om oprettelsen at lokalarkivet, oplyser formand for Museumsforeningen for Hadsund og Omegn, Dennis Lybech.
- Vi kunne ved samme lejlighed vise den nye mellembygning frem, og fortælle lidt om hvilke planer vi har for det kommen lokalarkiv, siger det to bemyndigede.
- Ligeledes fik vi nogle forhåndstilmelding fra interesserede, som gerne vil arbejde videre med ideen, slutter Bente Sauer og Dennis Lybech, der begge står til rådighed med eventuelle spørgsmål, fra andre der ikke havde mulighed for at deltog i mødet 29. juni. -hhr

 

Formandens hjørne

Efter vor generalforsamling 30 marts 2016, er bestyrelsen kommet på plads.
Der blev ikke valgt en 5. person til bestyrelsen, da ingen meldte sig, så det blev besluttet, at arbejde resten af sæson igennem med kun 4 personer, men med deltagelse af suppleanten, der er med til møder osv.
Bestyrelsen består i dag af, Birthe Sauer, Mona Andersen, Bente Sauer samt Dennis Lybech, Lene Grønbæk er med som suppleant.

Vi har holdt et par bestyrelsesmøder, hvor vi har snakket en del om Museets fremtid og hvilken rolle - vi som forening - kommer til at spille der. Vi afventer og ser, hvordan det kommer til at gå med den nye mellembygning, og hvordan vi skal bruge den i vort fremtidige arbejde.

Bestyrelsen arbejder også videre med oprettelse af et lokalarkiv. Vi opretter en arbejdsgruppe på et antal personer, der vil arbejde målrettet på at lave arrangementer hen over året, med vægten på efterår samt vintermånederne. Dette bliver spændende at følge.
Hadsund Lokalarkiv -hvor Bente Sauer og Dennis Lybech er tovholder - indkalder et antal navngivne personer til et orienteringsmøde i slutningen af juni måned. Disse personer får et brev omkring 10. juni, med en tilmeldingsfrist et par dage før den valgte dato.

Hans Henrik Rasmussen har meddelt, at han gerne vil fortsætte sit virke som webmaster på hjemmesiden, så det er vi glad for.

Bente og jeg deltog i Nordmus’ generalforsamling 27. april i Regan Vest, der for mit vedkommende - var et mange årigt ønske som gik i opfyldelse.
Dagen oprendt og spændingen var stor, da vi kørte mod stedet, hvor Regan Vest er beliggende. Ved indgange var der samlet ca. 27 personer fra andre bestyrelser under Nordmus.
Lars Nørbak viste rundt. Han har efterhånden vist en del rundt i Bunkeren, men kun for personer, som har relationer til Nordmus og Regan Vest. Lars fortalte hele historien om bygningen af dette monument, der skulle huse Danmarks regering, embedsmænd og ikke at forglemme, vor siddende regent, dengang Kong Frederik, og senere Dronning Margrethe. Det var virkelig interessant, vi så bl.a. de to 8 cylindere motorer som skulle levere strøm til hele anlægget i en evt. krigssituation. Lars fortalte også, at personer som var med til at bygge det, ikke vidste hvad de byggede, de måtte kun komme i det område de byggede på, og måtte ikke fravige dette, det var tophemmeligt, selv for arbejderne. Flere af disse er nulevende personer og har først nu set det i sin helhed.
Lars orienterede om tidsplanen, og en evt. åbning - men det hele strander på økonomien, der mangler et par millioner i kassen - om året - for at kunne få det til at løbe rundt. Det mener vi er en bagatel i landets økonomi, de må kunne findes i et så stort budget. Men hvem der skal lægge navn til dette tilskud, er der ingen politikere der vil lige PT.
Lars og bestyrelsen i Nordmus gør virkelig et stort stykke arbejde for at få politikere, og embedsmænd til at forstå vigtigheden for, at få dette åbnet, men det sker ikke de første år har vi kunnet forstå.

Nok om Regan vest, vi kan kun glæde os til åbningen. Lars orienterede også om museerne og deres fremtid, flere som selvbetjente besøg, og bl.a. vor afdelinger her i Hadsund står for tur, men det har han jo også orienteret om tidligere. Der er også andre steder hvor der laves lignende muligheder, men det er først om et par år, det kommer til at ske.

Aftenen sluttede og vi var alle overvældet af hvad vi så 60 meter under jordoverfladen i Rebild bakker.

 

Formandens beretning for året 2015.

På dagen for sidste års generalforsamling fik vi den glædelige nyhed, at Mærsk fonden havde doneret et pænt beløb på 2,5 mio. til en ny mellembygning der skulle opføres mellem Egnssamlingen og Møllehistorisk samling, endvidere havde vi fået 400 000 kr. fra Elro fonden, 40.000 fra Bevica fonden, samt tilsagn om godt 347 000 kr. fra tilgængelighedsfonden til bedre adgangsforhold, så alt i alt knap 3,3 mio.

Arkitekt Leif Høgh havde på et tidligt tidspunkt slået nogle streger på hvordan en sådan bygning ville komme til at se ud. Der gik lidt tid, så hen på slutningen af foråret blev det første byggemøde afholdt, der blev vedtaget hvordan det skulle komme til at se ud. Kommunen har været med helt fra den første færd, da det jo er Kommunens bygning, så de skulle jo også med på råd.
Hen over sommeren var materialet ude hos håndværkerne, så de kunne regne sig frem til en pris på et sådant byggeri. 8. september kunne tilbuddene så åbnes og der kom frem hvilke håndværkere der skulle udføre dette. Første spadestik blev foretaget torsdag 1. oktober, hvor jeg sammen med formanden for Møllevennerne samt Jørgen Pontoppidan, formand for kultur og fritid. Onsdag 16. december blev der holdt rejsegilde, hvor man så kunne danne sig et indtryk af hvordan det ville komme til at se ud.
I byggeperioden har der været mange byggemøder hvor Birthe Sauer har deltaget fra foreningen side, så vi får også sat vores præg på det nye.
Nu her efter knap 6 måneder efter står bygningen næsten klar, og det er meget tæt på, at man skal til at klargøre lokalerne inden den sidste finpudsning
Ifølge den foreløbige plan, så er der indvielse af den nye bygning tirsdag 21. juni kl. 14, men det skal nok blive annonceret. Jeg vil opfordre jer alle til at gå en tur ned og se på det, det er et smukt arbejde der er blevet udført indtil nu. Museumshaven, gårdspladsen og vand- og vindeksperimentariet ”Lær og Leg” bliver klargjort til sidst.

I marts måned havde vi i samarbejde med Egnssamlingen, arrangeret åbent arkiv, men desværre svigtede annonceringen for dette, så der kom slet ingen besøgende, ærgerligt for der var fra Egnssamlingen lagt et stort stykke arbejde i at få det afviklet.
I samarbejde med Egnssamlingen og Havnø Mølles Venner skulle vi have deltaget i årets marked, der skulle være afholdt den. 8. august, dette blev aflyst på grund af sygdom og rydning af lokaler i stald og lade for at give plads til Møllehistorisk nye projekt, dette tog en masse af personalets tid.
1. juni tog vi tråden op med vandretur i Hadsund sammen med Ejvind Nørgaard og Claus Rask. Også denne gang en stor succes med ca. 35 deltagere. Turen sluttede her i disse lokaler med kaffe og filmfremvisning som Steen Madsen stod for. Vi så filmen om Fjorden med den legendariske Christian Kryger fra DR som vært. Atter en succes med film.

Søndag den 21. juni arrangerede vi en tur til Den Gamle By i Aarhus. Tilbagevendende dilemma ved sådanne ture er prisen: Indgang, bus OG mad.
Den Gamle By har ikke gode forhold for selskaber så vores forslag var at man tog sin egen madkurv med for at holde prisen nede. Desværre måtte vi aflyse pga. for få deltagere, der var kun et par stykker ud over en del af bestyrelsen meldt til.

Skulle der blandt medlemmerne være nogle der har ideer til ture, foredrag m.m. og har lyst til at være med til at arrangere modtages det med kyshånd - vi savner medspillere ..... Det gælder i øvrigt også i forhold til arrangementer på museet. Levendegørelse ..... eks. gamle kortspil ..... strikke ..... gamle lege. Nu her når vi får den nye bygning færdig håber vi på, at vi kan få sat noget i gang hen over vinteren, så bare kom med ideerne. Vi forventer med de nye lokaliteter, at få bedre muligheder for, at afvikle noget mere af lokalhistorisk interesse på museet.

I efteråret startede vi op på slægtsforskningskurset, der hvor vi slap sidste år, Kurt Stegger var atter underviser hvor han øste ud af sin erfaring på dette område. Kurset blev gennemført med 10 deltagere og disse samles nu ca. en gang om måneden i en selvstændig studiekreds.

Vi har ved alle vores tilbud valgt også at åbne for ikke medlemmer af museumsforeningen. Måske kan vi tegne flere medlemmer ved at borgerne oplever at der sker noget hos os. Hidtil har det kun være slægtsforskningskurset hvor der har været prisforskel for medlemmer og ikke medlemmer (det gav os i øvrigt tre medlemmer). Måske skal der være en fordel for medlemmerne ved alle arrangementer. Sådan gør mange af vores "søsterforeninger".

Steen Madsen har haft flere filmaftener hvor han har vist film frem for Marineforeningen og Ældresagen med godt 100 deltagere pr. gang. Hans Rasmussen har holdt Fotoaftener hvor man kiggede på Fotograf Marianne Andersens billeder, som er samlet i mange ringbind, dette er et stort arbejde, at få sat navne og begivenheder på disse. Ligeledes her er der pænt deltagerantal. Facebook siden kører, men hjemmesiden har det ikke optimalt, så skulle der mon blandt vores medlemmer være én der har lyst til at være webmaster og arbejde sammen med bestyrelsen om at få hjemmesiden til at være levende.
Hans Henrik Rasmussen valgte at træde ud af bestyrelsen i efteråret, grundet manglende tid, med det til følge, at hjemmesiden ikke er blevet ført op to date. Vores suppleant Bente Sauer har været med i bestyrelsen siden da.
Den 20. September var jeg ude på Havnø Mølle og overdrage skødet på Møllen, så det er Møllevennerne, som nu står som ejer af Møllen, det blev jo bestemt på sidste års generalforsamling.

Vi har haft et rigtig fint samspil med personalet på Museet. Rikke, Maiken, Joan og Lis, men Rikkes stilling blev desværre ikke forlænget, så hun er savnet af os alle. De ændringer der er undervejs berører jo også personalets sammensætning. Vi har såmænd også været medhjælpere i Mariager ved julemarked, så vi hjælper gerne der hvor der er behov for dette.

Under punkt 7 skal vi have valg til Bestyrelsen, Steen Madsen har valgt at udtræde af samme, men Steen hjælper gerne i fremtiden med diverse arrangementer såsom film og lokal kendskab, den kan vi ikke undvære.
Bente Sauer ønsker heller ikke valg til bestyrelsen, men vil gerne fortsætte som suppleant, så hende har vi stadig gavn af, den viden og lokalkendskab hun har, kan vi slet ikke undvære.
Dorthe Munkhaus har ikke ønsket genvalg som suppleant. Vi siger tak til både Steen, Bente og Dorthe for deres arbejde i bestyrelsen.

Med disse ord afslutter jeg min beretning for året 2015, så er der noget der ikke er belyst godt nok, så spørg gerne ind til dette.

Hadsund 31.03.2016
Dennis Lybech

Fjordens Dag

Vor byvandring på Trafikhavnen og Fiskerihavnen - som annonceret til den 24. august - er FLYTTET frem til den 14. september,

hvor vi deltager  i Fjordens Dag.

 

Byvandring og udflugt

Museumsforening har igen arrangeret ture for alle interesserede

Byvandring 2014 2

Mandag 1. juni 2015 inviterer Museumsforeningen for Hadsund og Omegn igen alle interesserede på Byvandring i Hadsund med de to gamle hadsund-drenge Ejvind Nørgaard og Claus Rask. - Vi mødes på P-pladsen ved Hadsund KulturCenter og slutter med kaffe og kage i KulturCafeen, oplyser næstformand Birthe Sauer, og henviser til annoncen i hadsund Folkeblad 26. maj 2015, hvor man kan se mere om begge arrangementer. Det er tredje gang vi vandrer gennem byen, men interessen var så stor de to første gange, at vi prøver igen, siger næstformanden, hvor Ejvind og Claus vil fortælle om deres oplevelser som drenge i 50’ernes Hadsund. Også denne gang har Steen Madsen lovet at fortælle og vise film fra sit store hjemmearkiv, samlet gennem mange år. Hvilken film det bliver, har han endnu ikke bestemt, men det afslører han efter turen.

Hans Henrik Rasmussen 17.05.2015

Søndag 21. juni 2015 er der arrangeret en bustur til Den Gamle By i Århus. At besøge Den Gamle by er som at træde ind i en mindre dansk købstad i 16-, 17- og 1800-tallet med huse, boliger, butikker og værksteder. Alle mursten, bindingsværk, tagsten, møbler, tæpper og tallerkner er originale og flyttet fra byer fra hele Danmark. De er i fuld gang med at opbygge to nye kvarterer, som viser 1900-tallets historie. Der er undersøgelser og forskning bag alt, hvad de gør. Mureren læsker selv sin kalk, maleren blander sin maling. Og de historiske dragter, som personalet bærer i Levende Museum, er tro kopier. Museet rummer store museumssamlinger af ure, legetøj, plakater, dragter, sølvtøj med mere. Museet har også genskabt en ny bydel med udgangspunkt i året 1974. Bydelen er en tidsrejse, hvor du kan besøge din egen, dine forældres og dine bedsteforældres historie. Besøg kollektivet, kernefamilien og den enlige skoleinspektør. Lyt til tidens hotteste toner i radioforretningen og bestil gåsebryst i konditoriet. I 1974 var velfærdsdanmark efter mange års vækst netop trådt ind i EF. Nu begyndte vi at mærke oliekrisen for alvor. Bydelen er under opbygning, og der kommer endnu mere 1974 til de kommende år. 1974-bydelen er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Hans Henrik Rasmussen 17.05.2015

Vinduespyntning og Juleudstillinger m.m. anno 1913

Mens jeg var dreng formanede min moder mig sådan lunde: Når du går forbi et hus, må du ikke kigge ind ad vinduerne!
Ja, det er nu mange år siden, og det var langt ude på landet. I byerne gælder en anden opfattelse; de, der har vinduerne, vil nemlig have folk til at se ind. Der ofres nattesøvn og meget arbejde for at tiltrække de forbipasserendes opmærksomhed.
I søndags aftes, da frosten havde stivnet gadens snavs og stjernerne glimtede på himlens bue, da lyste de elektriske blus indenfor butiksruderne, og beundrede skarer fyldte fortovet udenfor. Fra en vandring gennem byen og fra nogle små besøg hos enkelte handlende er jeg blevet i stand til at levere følgende:
Når man kom fra Skolegade lagde man straks mærke til manufakturforretningen i købmandsgården (Storegade 55); de solide gulvtæpper stod opstillet fikst og med sans for, hvad der præsenterede sig godt, og længere tilbage lå de dejligste duge, som nogen husmoder kan ønske sig; og så er der i denne forretning julepynt i kolossalt udvalg. Indehaveren af forretningen, Hr. Anton Andersen, betroede mig, at han havde sat sig for at overbevise publikum om, at et juletræ kan blive nydeligt uden at der behøves at ofre ret mange penge; stjerner, topper, englehår og alt, hvad der hører til, vil han så at sige næsten forære bort.

I Vett & Wessels udsalgs (Storegade 25) vinduer udstilles der et pyntet juletræ og et pap papfigurer med henrivende babyøjne og hovedbevægelser, samt en tryllekasse, hvor døren springer op med visse mellemrum og samler en interesseret tilskuerskare.
Ved at se udstillingen i Vett & Wessels udsalg i Hadsund hos Hr. Christopher Breyen vil man uvilkårligt udbryde: Hadsund er rykket op i de større byers række. I lokalerne ved siden af butikken findes en udstilling af genstande passende såvel for den velspækkede tegnebog som for den noget slunkne pung: der findes f.eks. sager – fra Sverige, Norge, Japan og Ægypten, og en stue er et rent Paradis for børn, hvor der findes en uendelighed af smukke genstande og varer, der for resten også efter hvad jeg så, er meget billige. Skønt jeg ikke er synderlig god til at huske tal tør jeg dog næsten vove at påstå, at der kan fås julepynt for 3 øre, og som bevis for, at de også fremmede lande må trænge til penge, kan anføres, at orientalske nips og vaser her kan sælges for 2 øre, japanske træ- og metalarbejder til 14 øre!
Har man nogensinde hørt mage?
Og der er tegnebøger og visitkortmapper af ægte frøskind! Kasser med værktøj, så man med det kan reparere lokomotiver, koster 48 øre! Til en lignende pris kan der fås lommetørklæder med navn i æsker, og jeg tror næsten, at 25 stk. brevpapir med kuvert i fine æsker, eller pakker med 100 servietter heller ikke koster mere. Der er legetøj, dansk arbejde, og mekaniske figurer til 65 øre! Jeg er imponeret i anden potens.
Storken står i Justesens vindue og udfører sine bestemte halsbevægelser upåvirket af vinteren; om den tænker på kong Faraos land eller den spekulerer på at ville aflægge besøg hos en medborgerinde kan man ikke se på den. De udenfor vinduet ståendes opmærksomhed fanges dog af de udstillede genstande, der er til salg; der findes foruden de fine, moderne kjolestoffer og andet til branchen hørende, nydelige lyseduge fra østasien; jeg så en ung kone, der greb sin mand i armen og sagde: Sådan en lysedug må du godt give mig i julegave. I Justesens anden butik er der en mangfoldighed af varer, så man kan vist hurtigere sige, hvad der ikke er, end hvad der er.

Ovre på den anden side af gaden er der fikst og moderne skotøj i flere butikker. Hos N. Chr. Nielsen,
Otto Christensen og C. Olsen kan man rigtignok få futteraler til pusselankerne, så de kan klare sig enten der så skal danses Tango eller vades i pløre; til det sidste er træhandler Andersens træskostøvler dog bedre.
I Hother Hornbechs boghandel (Storegade 21) findes noget helt nyt for Hadsund, nemlig et udvalg i Kalipasta-figurer, og tænk, der er indrammede billeder, der sælges for 12 skilling i gamle penge, jeg begriber ikke, hvordan det kan lade sig gøre.
Skal man have sig ekviperet med arbejdstøj eller rejsetøj, så går man ikke fejl ved at henvende sig til N. Chr. Nielsen.
Til julebagningen har Dansk Smørforsyning sine berømte æsker med kunstsmør smagfyldt anbragt indenfor vinduet.
En nydelig juleudstilling var der arrangeret i Flensborglageret; den brogede mangfoldighed af legetøj og stads kunne næsten få mig til at tro, at jeg så ind i et eventyrrige. Hos frugthandler Christensen, de Apoly, var julestadsen ligeledes anbragt med smag og snilde, og Severine Nielsen havde ordnet sine varer så nydeligt og fristende, så hun vist ikke får lov at beholde ret meget af det, og det er hun vel sagtens heller ikke ked af.

Guldsmedebutikkerne er til dels selvlysende, derfor kan folk finde dem; nu de mange sølvbryllupper har grasseret er der rigtignok blevet ryddet op i sagerne, men de butikker er vist ikke til at tømme, jeg synes der stadig er lige meget, og J. V. Jensen, (Storegade 23) som jeg talte med forleden, sagde, at han var leveringsdygtig selv om alle sølvbryllups par mellem Gerlev og Vårst skulle have pressenter i hans forretning.

I ”Axelhus” (Storegade 24) har Jens Jensen sin trikotageforretning; strømper og uldtrøjer kan vi ikke undvære nu vinteren står for døren, og han har også pelse, og Godballe har i butikken ved siden af et møbellager, der siger Spar 2 til, hvad der tidligere er set i Hadsund.
Der skal en ekstra god kop kaffe til i juletiden, og sukkergodt og konfekt er også kærkommen, især når det er af så prima beskaffenhed som Mogensens.
I Tugthus-Udsalget er der tøj så fint. At unge og ældre kvinder her kan blive stadsede op og blive skønheder af rang og gøre lykke ved juleselskaber.
Er der for koldt eller for mørkt i hjemmene, da har Alling Christensen kakkelovne og lamper i massevis, ja, det har Jens Madsen for resten også, og i Skyums gård er der flere tusinde tønder, nej, hvad jeg vilde sige, hektoliter kul, der skal sælges omtrent alt sammen.
Til at udsende julehilsener på har Søren Worup nogle fikse kort; vil man være mere spendabel kan man jo købe en flot lænestol hos snedker Rolin og sende sin ven, det bliver han ikke vred over. Mens jeg stod og så ind efter lænestolene og de fine borde syntes jeg det lynede flere gange, men jeg opdagede, at det var Korsør Margarines (Storegade 45) elektriske skilt, der fungerede ovre hos skindhandler Jensen og blinkede over til sadelmager Færges flotte Chaiselonguer, hvori der var overordentlig behageligt at sidde og ryge en af Eidsdals (Storegade 33) cigarer.

Af foranstående vil man kunne begribe, at det ikke behøves at rejse il andre byer for at gøre indkøb. Her findes alt, hvad selv meget fordringsfulde mennesker kunne ønske sig.
På søndag er butikkerne åbne fra 4 til 8, og da vi formodentlig får frostvejr og godt føre, vil mange benytte lejligheden til at gøre indkøb af julegaverne og hvad andet, menneskene skal have at fryde sig ved.

Efterskrift

Da jeg havde begået ovenstående, ilede jeg til Folkebladets kontor med manuskriptet. Jeg tænkte, at jeg nok kunne købe en Landauer hos vognfabrikant Johansen eller i alt fald et godt sæt tøj hos skrædder Thomsen.
Redaktøren læste min epistel igennem og hans mine blev mørkere og mørkere; der begyndte at foresvæve mig en anelse om, at jeg muligvis fik brug for af Anders Jensens de allerbilligste ligkister.

Så åbnede redaktøren døren ind til trykkeriet og sagde så uhyggelig venligt: Hvorfor har du ikke omtalt bogtrykkeriet, der er så stort, nyt og leveringsdygtigt, at visitkort, velegnede til julegaver, kan leveres i løbet af en time, trods travlheden med prislister til Johan & Axel Hornbechs frugtsaftfabrik (Storegade 51-53) og andet bogtrykarbejde, som byen og egnen bruger, fest- og bryllupssange leveres på 1 a 2 dage. Ved trykte takkekort spares der mere på portoen end kortene og konvolutterne koster.

Da redaktøren var ved at tale sig varm, sagde jeg stilfærdigt: Har trykkeriet noget uopsætteligt arbejde?

Jeg fik intet svar.

Steen Madsen 09.05.2015

 

Museumsforeningen for Hadsund og Omegn - Nyhedsbreve

Nyhedsbreve fra Museumsforeningen for Hadsund og Omegn udsendes via brev til medlemmerne 3-4 gange årligt - men udvalgte nyhedsbreve kan hentes som PDF dokument ved klik på det ønskede dokumentbillede.

Nyhedsbrev-april-2014Sommerhilsen fra Museumsforeningen 2014Nyhedsbrev-april-2015Nyhedsbrev-Juli-2015

 Bliv medlem af Museumsforeningen for Hadsund og Omegn - og få tilsendt nyhedsbreve automatisk.

Millioner til museerne i Hadsund

Side 01 Lars Noerbach

Fondsdonationer sikrer nye og bedre publikumsfaciliteter

Møllehistorisk Samling og HADSUND EGNSSAMLING deler adresse på Rosendals allé i Hadsund, og de to museer kan nu se frem til et betydeligt løft i adgangsforhold og publikumsfaciliteter i det hele taget. Det sker takket være en donation på 2.5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.


Donationen, som gives til ”Etablering af publikumsfaciliteter ved Møllehistoriske Samling og Hadsund Egnssamling”, fuldender finansieringen af et projekt til forbedring af en række fysiske rammer på museerne, som Nordjyllands Historiske Museum har arbejdet på i en årrække.
Tidligere har museet modtaget 400.000 kr. fra ELRO Fonden, 40.000 kr. fra Bevica Fonden samt tilsagn fra Tilgængelighedsfonden om at få dækket udgifter op til 347.963 kr., som relaterer sig til tilgængelighed.

Kort fortalt bliver der tale om væsentlig bedre tilgængelighed for handicappede blandt andet med omlægning af gårdspladsen samt generelt bedre faciliteter for publikum i form af nyt fælles indgangsparti for de to udstillinger, nye toiletforhold og et multifunktionelt rum til blandt andet foredrag.
Dertil kommer muligheden for fortsat at nytænke museumsformidlingen – blandt andet med etableringen af en leg og lær plads primært rettet mod skoler og børnefamilier.
Nordjyllands Historiske Museum tæller 14 forskellige udstillingssteder, og vi arbejder løbende på at udvikle de enkelte afdelinger. Med donationen fra A.P. Møller Fonden bliver vi nu i stand til at give et par af de mindre, men bestemt ikke mindre interessante museer et tiltrængt løft, og det er vi meget glade og taknemmelige for, siger direktør for Nordjyllands Historiske Museum, Lars Nørbach og fortsætter:
Møllehistorisk Samling og Hadsund Egnssamling udgør væsentlige brikker i den samlede danske kulturhistoriske formidling, og fortællingen om mølleriet er ikke formidlet på så moderne vis andre steder i Danmark. Mange mindre museer lever et forholdsvis stille liv i den store offentlighed, og derfor betyder det ekstra meget, at store fonde også ser et potentiale i fortsat at bidrage til at udvikle disse udstillingssteder. Det er med til at sætte fokus på det store arbejde, der lokalt gøres for at bevare og formidle egnens historie, og vi ser ikke bare denne donation som muligheden for at give museerne et tiltrængt løft til glæde for publikum. Vi ser den også som en anerkendelse af det store arbejde, de lokale foreninger, udfører – i dette tilfælde primært Museumsforeningen for Hadsund & Omegn samt Havnø Mølles Venner.


Nu glæder Lars Nørbach sig til – i samarbejde med foreningerne – at komme i gang med arbejdet, som på sigt vil bidrage til at sætte fokus ikke bare på museerne, men hele Hadsund-området og forhåbentlig skærpe publikums interesse for såvel Møllehistoriske Samling som Hadsund Egnssamling.