Formandens beretning for året 2015.

På dagen for sidste års generalforsamling fik vi den glædelige nyhed, at Mærsk fonden havde doneret et pænt beløb på 2,5 mio. til en ny mellembygning der skulle opføres mellem Egnssamlingen og Møllehistorisk samling, endvidere havde vi fået 400 000 kr. fra Elro fonden, 40.000 fra Bevica fonden, samt tilsagn om godt 347 000 kr. fra tilgængelighedsfonden til bedre adgangsforhold, så alt i alt knap 3,3 mio.

Arkitekt Leif Høgh havde på et tidligt tidspunkt slået nogle streger på hvordan en sådan bygning ville komme til at se ud. Der gik lidt tid, så hen på slutningen af foråret blev det første byggemøde afholdt, der blev vedtaget hvordan det skulle komme til at se ud. Kommunen har været med helt fra den første færd, da det jo er Kommunens bygning, så de skulle jo også med på råd.
Hen over sommeren var materialet ude hos håndværkerne, så de kunne regne sig frem til en pris på et sådant byggeri. 8. september kunne tilbuddene så åbnes og der kom frem hvilke håndværkere der skulle udføre dette. Første spadestik blev foretaget torsdag 1. oktober, hvor jeg sammen med formanden for Møllevennerne samt Jørgen Pontoppidan, formand for kultur og fritid. Onsdag 16. december blev der holdt rejsegilde, hvor man så kunne danne sig et indtryk af hvordan det ville komme til at se ud.
I byggeperioden har der været mange byggemøder hvor Birthe Sauer har deltaget fra foreningen side, så vi får også sat vores præg på det nye.
Nu her efter knap 6 måneder efter står bygningen næsten klar, og det er meget tæt på, at man skal til at klargøre lokalerne inden den sidste finpudsning
Ifølge den foreløbige plan, så er der indvielse af den nye bygning tirsdag 21. juni kl. 14, men det skal nok blive annonceret. Jeg vil opfordre jer alle til at gå en tur ned og se på det, det er et smukt arbejde der er blevet udført indtil nu. Museumshaven, gårdspladsen og vand- og vindeksperimentariet ”Lær og Leg” bliver klargjort til sidst.

I marts måned havde vi i samarbejde med Egnssamlingen, arrangeret åbent arkiv, men desværre svigtede annonceringen for dette, så der kom slet ingen besøgende, ærgerligt for der var fra Egnssamlingen lagt et stort stykke arbejde i at få det afviklet.
I samarbejde med Egnssamlingen og Havnø Mølles Venner skulle vi have deltaget i årets marked, der skulle være afholdt den. 8. august, dette blev aflyst på grund af sygdom og rydning af lokaler i stald og lade for at give plads til Møllehistorisk nye projekt, dette tog en masse af personalets tid.
1. juni tog vi tråden op med vandretur i Hadsund sammen med Ejvind Nørgaard og Claus Rask. Også denne gang en stor succes med ca. 35 deltagere. Turen sluttede her i disse lokaler med kaffe og filmfremvisning som Steen Madsen stod for. Vi så filmen om Fjorden med den legendariske Christian Kryger fra DR som vært. Atter en succes med film.

Søndag den 21. juni arrangerede vi en tur til Den Gamle By i Aarhus. Tilbagevendende dilemma ved sådanne ture er prisen: Indgang, bus OG mad.
Den Gamle By har ikke gode forhold for selskaber så vores forslag var at man tog sin egen madkurv med for at holde prisen nede. Desværre måtte vi aflyse pga. for få deltagere, der var kun et par stykker ud over en del af bestyrelsen meldt til.

Skulle der blandt medlemmerne være nogle der har ideer til ture, foredrag m.m. og har lyst til at være med til at arrangere modtages det med kyshånd - vi savner medspillere ..... Det gælder i øvrigt også i forhold til arrangementer på museet. Levendegørelse ..... eks. gamle kortspil ..... strikke ..... gamle lege. Nu her når vi får den nye bygning færdig håber vi på, at vi kan få sat noget i gang hen over vinteren, så bare kom med ideerne. Vi forventer med de nye lokaliteter, at få bedre muligheder for, at afvikle noget mere af lokalhistorisk interesse på museet.

I efteråret startede vi op på slægtsforskningskurset, der hvor vi slap sidste år, Kurt Stegger var atter underviser hvor han øste ud af sin erfaring på dette område. Kurset blev gennemført med 10 deltagere og disse samles nu ca. en gang om måneden i en selvstændig studiekreds.

Vi har ved alle vores tilbud valgt også at åbne for ikke medlemmer af museumsforeningen. Måske kan vi tegne flere medlemmer ved at borgerne oplever at der sker noget hos os. Hidtil har det kun være slægtsforskningskurset hvor der har været prisforskel for medlemmer og ikke medlemmer (det gav os i øvrigt tre medlemmer). Måske skal der være en fordel for medlemmerne ved alle arrangementer. Sådan gør mange af vores "søsterforeninger".

Steen Madsen har haft flere filmaftener hvor han har vist film frem for Marineforeningen og Ældresagen med godt 100 deltagere pr. gang. Hans Rasmussen har holdt Fotoaftener hvor man kiggede på Fotograf Marianne Andersens billeder, som er samlet i mange ringbind, dette er et stort arbejde, at få sat navne og begivenheder på disse. Ligeledes her er der pænt deltagerantal. Facebook siden kører, men hjemmesiden har det ikke optimalt, så skulle der mon blandt vores medlemmer være én der har lyst til at være webmaster og arbejde sammen med bestyrelsen om at få hjemmesiden til at være levende.
Hans Henrik Rasmussen valgte at træde ud af bestyrelsen i efteråret, grundet manglende tid, med det til følge, at hjemmesiden ikke er blevet ført op to date. Vores suppleant Bente Sauer har været med i bestyrelsen siden da.
Den 20. September var jeg ude på Havnø Mølle og overdrage skødet på Møllen, så det er Møllevennerne, som nu står som ejer af Møllen, det blev jo bestemt på sidste års generalforsamling.

Vi har haft et rigtig fint samspil med personalet på Museet. Rikke, Maiken, Joan og Lis, men Rikkes stilling blev desværre ikke forlænget, så hun er savnet af os alle. De ændringer der er undervejs berører jo også personalets sammensætning. Vi har såmænd også været medhjælpere i Mariager ved julemarked, så vi hjælper gerne der hvor der er behov for dette.

Under punkt 7 skal vi have valg til Bestyrelsen, Steen Madsen har valgt at udtræde af samme, men Steen hjælper gerne i fremtiden med diverse arrangementer såsom film og lokal kendskab, den kan vi ikke undvære.
Bente Sauer ønsker heller ikke valg til bestyrelsen, men vil gerne fortsætte som suppleant, så hende har vi stadig gavn af, den viden og lokalkendskab hun har, kan vi slet ikke undvære.
Dorthe Munkhaus har ikke ønsket genvalg som suppleant. Vi siger tak til både Steen, Bente og Dorthe for deres arbejde i bestyrelsen.

Med disse ord afslutter jeg min beretning for året 2015, så er der noget der ikke er belyst godt nok, så spørg gerne ind til dette.

Hadsund 31.03.2016
Dennis Lybech

 

Millioner til museerne i Hadsund

Side 01 Lars Noerbach

Fondsdonationer sikrer nye og bedre publikumsfaciliteter

Møllehistorisk Samling og HADSUND EGNSSAMLING deler adresse på Rosendals allé i Hadsund, og de to museer kan nu se frem til et betydeligt løft i adgangsforhold og publikumsfaciliteter i det hele taget. Det sker takket være en donation på 2.5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.


Donationen, som gives til ”Etablering af publikumsfaciliteter ved Møllehistoriske Samling og Hadsund Egnssamling”, fuldender finansieringen af et projekt til forbedring af en række fysiske rammer på museerne, som Nordjyllands Historiske Museum har arbejdet på i en årrække.
Tidligere har museet modtaget 400.000 kr. fra ELRO Fonden, 40.000 kr. fra Bevica Fonden samt tilsagn fra Tilgængelighedsfonden om at få dækket udgifter op til 347.963 kr., som relaterer sig til tilgængelighed.

 

Kort fortalt bliver der tale om væsentlig bedre tilgængelighed for handicappede blandt andet med omlægning af gårdspladsen samt generelt bedre faciliteter for publikum i form af nyt fælles indgangsparti for de to udstillinger, nye toiletforhold og et multifunktionelt rum til blandt andet foredrag.
Dertil kommer muligheden for fortsat at nytænke museumsformidlingen – blandt andet med etableringen af en leg og lær plads primært rettet mod skoler og børnefamilier.
Nordjyllands Historiske Museum tæller 14 forskellige udstillingssteder, og vi arbejder løbende på at udvikle de enkelte afdelinger. Med donationen fra A.P. Møller Fonden bliver vi nu i stand til at give et par af de mindre, men bestemt ikke mindre interessante museer et tiltrængt løft, og det er vi meget glade og taknemmelige for, siger direktør for Nordjyllands Historiske Museum, Lars Nørbach og fortsætter:
Møllehistorisk Samling og Hadsund Egnssamling udgør væsentlige brikker i den samlede danske kulturhistoriske formidling, og fortællingen om mølleriet er ikke formidlet på så moderne vis andre steder i Danmark. Mange mindre museer lever et forholdsvis stille liv i den store offentlighed, og derfor betyder det ekstra meget, at store fonde også ser et potentiale i fortsat at bidrage til at udvikle disse udstillingssteder. Det er med til at sætte fokus på det store arbejde, der lokalt gøres for at bevare og formidle egnens historie, og vi ser ikke bare denne donation som muligheden for at give museerne et tiltrængt løft til glæde for publikum. Vi ser den også som en anerkendelse af det store arbejde, de lokale foreninger, udfører – i dette tilfælde primært Museumsforeningen for Hadsund & Omegn samt Havnø Mølles Venner.


Nu glæder Lars Nørbach sig til – i samarbejde med foreningerne – at komme i gang med arbejdet, som på sigt vil bidrage til at sætte fokus ikke bare på museerne, men hele Hadsund-området og forhåbentlig skærpe publikums interesse for såvel Møllehistoriske Samling som Hadsund Egnssamling.