jkmm-hadsund-egnssamling-2014-6jkmm-hadsund-egnssamling-2014-4jkmm-hadsund-egnssamling-2014-5jkmm-hadsund-egnssamling-2014-3jkmm-hadsund-egnssamling-2014-1

Kære gæst - velkommen til Museumsforeningen for Hadsund  og Omegns hjemmeside.

”Fra Museumsforeningen for Hadsund og Omegn:

Museumsforeningens bestyrelse ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere et rigtig godt 2017.

og siger tak for et 2016, der på nogle områder har været travlt og på andre meget lidt aktivt.

Efter en spændende byggefase kunne Nordjyllands Historiske Museum (NordMus) og Samlingerne på Rosendal den 21. juni byde velkommen til præsentation af den nye mellembygning. Hadsund Skoleorkester spillede, de implicerede i byggeriet holdt tale og borgmesteren klippede det røde bånd. Allerede nu har mellembygningen vist sin berettigelse som omdrejningspunktet mellem Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling.

2016 blev også året hvor det lykkedes at få en aftale med NordMus om, at Lokalarkivet overdrages til Museumsforeningen. NordMus arbejder p.t. med at få alt relevant materiale ud af deres registreringssystem, således at Museumsforeningens Arkiv-gruppe kan begynde arbejdet med at registrere i lokalarkivernes system Arkibas. En ikke lille opgave for begge parter.

Arkivet får til huse på 1. sal over Egnssamlingen. Det forventes at lokalerne overdrages til Museumsforeningen omkring uge 8 i 2017.

Arkivgruppen ledes af Dennis Lybech. Der er på nuværende tidspunkt ca. 10 personer der har givet tilsagn om at ville være en del af gruppen.  En del af dem skal arbejde med registrering af de materialer der overdrages fra NordMus og nye materialer der gives til arkivet. De og andre deltager i åbent arkiv - formentlig én gang ugentligt. Der er planer om afholdelse af fortælleaftener  hvor én eller flere personer er inviteret til at komme og fortælle om deres og familiens oplevelser i Hadsund. Det er også planen at afprøve en succes fra Hals Museum og Arkiv. Her inviteres borgerne til at komme med billeder som de mener arkivet har interesse i at have. Billederne scannes, deres historie skrives ned og borgerne kan få billederne med hjem igen.

Hvis du er interesseret i at være en del af arkivgruppen eller blot er interesseret i at høre om gruppens planer kan du kontakte Dennis Lybech på tlf. 60 60 38 38 - eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Hadsund Egnssamling lider under de manglende penge i museumsverdenen. Til trods for at bestyrelsen i mange år har forsøgt at "råbe" NordMus op og gjort opmærksom på, at det er efterhånden er ved at være rigtig mange år siden, at der er kommet bare lidt fornyelse i lokalerne på Rosendal, er det ikke lykkedes at få sat ændringer i gang.

Vi håber dog at der i  2017 og 2018 vil være mulighed for lidt fornyelse. Museumsforeningen har modtaget kr. 10.000,00 fra Hadsund Museums Støttelegat. Der er vores håb, at vi ved at lægge nogle af dem oven  i den meget lille sum som NordMus har sat af til ændringer, kan være med til at give besøgende lidt nyt at se på.

2016 blev desværre også året hvor NordMus beslutning om at ændre i deres organisation slog igennem.

Der er nu ikke længere medarbejdere fast på Rosendal. Om vinteren vil der være personale en gang imellem. Om sommeren vil der, som på landets øvrige samlinger, være lukket om mangdagen. De øvrige dage til der være åbent, formentlig fra kl. 12.00-16.00.

Birthe Sauer,

næstformand/sekretær

Museumsforeningen for Hadsund og Omegn
Lindalsbakken 16, 9560 Hadsund
Mobil  +45 40 52 97 13
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Siderne er opdateret 24.12.2016

hilsen

Hans Henrik Rasmussen

Du er også meget velkommen til at bladre rundt i de forskellige artikler for at se den aktuelle status.

Hadsund Egnssamling - Møllehistorisk Samling - Havnø Mølle - Nordjyllands Historiske Museum

Tak til vore Annoncører & Sponsorer

chriska-designlybech-consult