jkmm-hadsund-egnssamling-2014-6jkmm-hadsund-egnssamling-2014-4jkmm-hadsund-egnssamling-2014-5jkmm-hadsund-egnssamling-2014-3jkmm-hadsund-egnssamling-2014-1

Kære gæst - velkommen til Museumsforeningen for Hadsund  og Omegns hjemmeside.

Generalforsamling 2017

Direktør Lars Chr. Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum vil indlede aftenen med at orientere om fremtidsplanerne for samlingerne på Rosendal og Nordjyllands Historiske Museums øvrige museer/samlinger.  

Første fase af arbejdet med Museumsforeningens overtagelse af det lokalhistoriske arkiv er tæt på en afslutning. De første frivillige til arbejdet på det lokalhistoriske arkiv har meldt sig og de første registreringskurser er afviklet.

Kan med disse ord fortælle, at vi er langt fremme med at få arkivet etableret, i skrivende stund venter vi bare på at få arkivet overdraget. Vi fik at vide sidste år, at det vil ske efter vinterferien i år, så det er snart op over. Vi ved at de ledende medarbejdere i Nordmus har rigeligt at se til. REGAN Vest er der ved at ske noget i. Fyrkat skal der også ske store forandringer på, og ikke mindst Aalborghus Slot skal der gøres klar til at Aalborg Historiske Museum kan flytte ind i løbet af de næste par år, så alt i alt er der nok at se til. 

Vi er nu en gruppe på ca. 10 personer der vil i gang med arkivet og flere af disse personer deltager også i den kommende Generalforsamling, så er der noget som medlemmerne gerne vil vide mere om, ja så spørg bare, så vil vi se. Her i slutningen af februar har vi fået installeret wi-fi oppe på loftet, der hvor arkivet skal holde til, og i det nye mødelokale er der også kommet wi-fi op, så nu er det muligt, at man kan bruge det trådløse netværk uden om museets system.

Vi har været så heldige, at vi har fået lidt kontormøbler fra Andelskassen da de lukkede her i Hadsund og flyttede til Hobro. Vi har fået to skriveborde, et lille konference bord med otte tilhørende stole, fem kontorstole, to arkivskabe, lærred til at fremvise på samt nogle papirkurve, så med dette kan vi så småt komme på plads i arkivet. Når vi har fået overdraget arkivet, så er tiden inde til at vi skal have indkøbt et par computere, en scanner og printer, så kan vi komme i gang med at registrere mange af de uregistrerede billeder der ligge og venter på at lige netop de skal offentliggøres osv.

Museumsforeningens bestyrelse har arbejdet med et sæt nye vedtægter for Hadsund Museumsforening og Lokalhistoriske Arkiv. Forslag til nye vedtægter er vedlagt materialet til generalforsamlingen og er sat på dagsordenens pkt. 5 til behandling.

Der er stadig brug for flere frivillige. Både til aktiviteter med tilknytning til det lokalhistoriske arkiv og Egnssamlingen, så hold dig/jer ikke tilbage, det bliver en spændende tid vi går i møde.

Bestyrelsen ser frem til en dialog med medlemmerne om det fremtidige arbejde på Rosendal.

Venlig hilsen Mona Andersen, Bente Sauer, Lene Grønbech Knudsen, Birthe Sauer og Dennis Lybech   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontingent 2017 betales

- Via Netbank til Spar Nord: 9200 - 4582511220 - HUSK medlemsnummer/navn

- Via bankoverførsel til Spar Nord: 9200 - 4582511220 - HUSK medlemsnummer/navn

- I forbindelse med generalforsamlingen.

Kontingent 2017: Enkeltmedlemskab:  Kr. 100,00. Familiemedlemskab:  Kr. 150,00.

Firmamedlemskab:  Kr. 500,00. 

Medlemsnummer: ____________________

Kontingentet bedes indbetalt senest 15. april 2016 - Årskort 2017 er vedlagt dette brev

Siderne er opdateret 10.03.2017

hilsen

Hans Henrik Rasmussen

Du er også meget velkommen til at bladre rundt i de forskellige artikler for at se den aktuelle status.

Hadsund Egnssamling - Møllehistorisk Samling - Havnø Mølle - Nordjyllands Historiske Museum

Tak til vore Annoncører & Sponsorer

chriska-designlybech-consult